Financiële donatie ten behoeve van het project : Alle leerlingen in Nederland in hun kracht!

Kikid kan met behulp van VSBfonds investeren in groei en impact. Kikid gaat nog meer leerlingen bereiken, gaat nog meer jongeren experts opleiden én gaat nog meer investeren in innovatieve en effectieve educatieve projecten!

Wat doet Stichting Kikid

Sinds 2007 maakt Kikid theater educatieprojecten, projectweken, trainingen, lesmaterialen en ouderavonden en voert die uit op scholen in het middelbaar onderwijs. Rondom 5 belangrijke maatschappelijke thema’s hanteert Kikid een uniek en bewezen concept. De theater educatieprojecten van Kikid worden ontwikkeld met jongeren en uitgevoerd door jongeren. Deze rolmodellen staan qua leeftijd en (diversiteit in) achtergrond dicht bij de leerlingen die deelnemen aan de programma’s. Docenten vertellen steeds weer dat de Kikid-rolmodellen hun leerlingen rondom de door Kikid behandelde thema’s echt bereiken. Iets dat hen ondanks alle inspanningen lastig lukt. De 5 thema’s van Kikid zijn: seksualiteit & relaties, geld en schulden, alcohol, social media & cyberpesten en seksuele identiteit & gender diversiteit.

Relevantie

De pay-off van VSBfonds is “Iedereen doet mee”. VSBfonds ziet de maatschappelijke relevantie van de wijze waarop Kikid met jongeren in contact komt: “VSBfonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven waarbij mensen zichzelf ontwikkelen èn elkaar versterken. Bij de aanpak van Kikid is dit bij uitstek het geval; de kracht die jongeren hebben om met elkaar over lastige thema’s te praten en van elkaar te leren wordt niet alleen benut maar ook versterkt. We hebben veel vertrouwen in de meerwaarde die Kikid biedt aan scholen en hun leerlingen en hopen dat onze bijdrage helpt om die meerwaarde verder te vergroten.”

Innovaties

In het bijzonder worden er investeringen gedaan in de (door) ontwikkeling van de Kikid School, de Kikid Academie én het Kikid Lab.

Kikid School: Met behulp van een doorlopende leerlijn kunnen scholen structureel inzetten op het vergroten van de weerbaarheid van de leerlingen. Verschillende bestaande interventies van Kikid zullen worden doorontwikkeld en aangevuld tot een elkaar versterkend doorlopend geheel.

Kikid Academie: De jongerenexperts die bij Kikid aan de slag gaan volgen een intensief traject waarin zij leren over de specifieke thema’s, kennisoverdracht, gespreksvaardigheden en, heel belangrijk, zichzelf.

Kikid Lab: een door jongeren gevoed expertisecentrum voor innovatieve interventies en onderwijsmiddelen. Hier worden nieuwe producten en uitbreidingen op bestaande programma’s ontwikkeld en getest. De kraamkamer: van idee tot uitvoering.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Miedema, zakelijk directeur Stichting Kikid | mark@kikid.nl | 06-13329769

Over de oprichter van Stichting Kikid:

Kikid is opgericht door Janine de Ridder. Janine is de creatief directeur van Stichting Kikid. Janine heeft een duidelijke visie op jongeren, op educatie en op de maatschappelijke thema’s waar Kikid haar projecten voor heeft ontwikkeld. Janine staat er voor open om te reageren op vragen van de redactie, ook is zij bereid deel te nemen aan eventuele interviews, optredens etc.

Over VSBfonds:

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.