Trainingen

Om je gedrag echt te veranderen heb je vaardigheden nodig. In aanvulling op de theatervoorlichting biedt Kikid daarom de trainingen “seksualiteit & relaties” en “pesten & Social media”. Deze trainingen bestaan uit een aantal lessen waarin de jongeren zelf aan de slag gaan onder begeleiding van professionele trainers. In de 2 uur durende basistraining wordt een veilig klimaat gecreëerd binnen de klas om thema’s uit de voorstelling verder uit te diepen. We reiken tools aan voor bewustwording en gedragsverandering middels interactieve, creatieve werkvormen groepsgesprekken.

Thema’s

Voordat je met een groep de verdieping in kan, is het noodzakelijk met elkaar kennis te maken en te zorgen voor een veilige sfeer waarbij leerlingen het gevoel hebben dat ze vrij-uit kunnen praten.  Er wordt dus aandacht besteed aan de verbinding tussen de trainers en de leerlingen, tussen de leerlingen onderling en trainers maken een inschatting van de cultuur in de klas en school.

Daarnaast moeten we er zeker van zijn dat we met elkaar over hetzelfde thema praten. Wat bedoelen we met seksualiteit en relaties? Wat bedoelen we met pesten, wat met plagen? Wanneer ga je over een grens en wanneer is gedrag onschuldig? Hoe weet je voor jezelf dat een grens bereikt is en wat ervaar je dan?

Indien de behoefte bestaat om extra aandacht te besteden aan een specifiek thema heeft Kikid verschillende aanvullende modules ontwikkeld. Deze kunnen alleen ingezet worden nadat de basistraining is doorlopen.

Duur basistraining: 2 uur
Geschikt voor; klas 1,2,3 VO
Kosten: 750,-

Aanvullende modules:
Training Relaties & Seksualiteit

A) Onzekerheid en zelfvertrouwen
B) Groepsdruk
C) Vraag het de peer-educator & Mattie van de klas
D) Grenzen & Wensen/ Gedrag
E) Homoseksualiteit
F) Borging van training in een creatief tastbaar product

Duur aanvullende trainingen: 45 minuten
Kosten: 290,-
Let op: minimaal 2 aanvullende trainingen afnemen bovenop de basistraining.

Aanvullende modules: Training Pesten & Social Media

A) Onzekerheid en zelfvertrouwen
B) Groepsdruk
C) Vraag het de peer-educator & Mattie van de klas
D) Weerbaarheid en assertiviteit / Gedrag
E) Pestgedrag in de klas
F) Borging van training in een creatief tastbaar product

Duur aanvullende trainingen: 45 minuten
Kosten: 290,-
Let op: minimaal 2 aanvullende trainingen afnemen bovenop de basistraining.

Onderzoek Benzies & Batchies + Ik hou van mij

De weerbaarheidstraining Ik hou van mij en het theatervoorlichtingsprogramma Benzies & Batchies worden vaak in combinatie met elkaar geboekt. Dit totaalprogramma is onderzocht op effectiviteit door TNO en Movisie.

Benzies & Batchies – Ik hou van mij is een programma dat op een stoere en authentieke manier echt aansluit op hoe jongeren het thema seksualiteit beleven. Hierdoor wordt een open gesprek mogelijk waarbij de jongeren zich op hun gemak voelen. Kikid werkt om deze reden ook met kleinere en voor de leerlingen vertrouwde groepen. Door de combinatie van theater, educatie, discussie en vaardigheidslessen worden jongeren echt bereikt. De uitvoering van het programma door peer-educators en professionele trainers zorgt naast bewustwording voor een daadwerkelijke gedragsverandering.

Effectief

Theaterprogramma Benzies & Batchies draait al ruim 9 jaar op scholen, vaak als vast onderdeel van het lesaanbod. Het programma is elk jaar weer een frisse update op basis van de laatste ontwikkelingen en behoeften van scholen. Benzies & Batchies – Ik hou van mij is onderzocht op effectiviteit door TNO en Movisie. Conclusie: jongeren die deelnemen aan het programma zijn bewuster van hun eigen seksuele en relationele gedrag en weten hoe ze betere keuzes kunnen maken in hun (seksuele) omgang met anderen. Meer info.

NEEM CONTACT OP OVER DIT PROGRAMMA