Vandaag, op Valentijnsdag, promoveert Gaby de Lijster aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek laat zien dat een derde van de ondervraagde meisjes van gemiddeld 14 jaar te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een vijfde van de jongens zegt hetzelfde.

Rol van scholen
Valentijnsdag is de dag van de liefde. En de liefde, die moet natuurlijk gevierd worden!
Helaas komt seksueel grensoverschrijdend gedrag nog veel voor in onze maatschappij. Kijk maar naar de hele #MeToo discussie. Of naar de vervelende verhalen over sexting.
Het begint allemaal bij hoe kinderen en jongeren worden opgevoed. En niet te vergeten, bij wat ze op school meekrijgen. Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van ongewenst seksueel gedrag. En dat is hard nodig, blijkt uit promotieonderzoek van de Lijster.

Sexting
Onder 12-14-jarigen, blijkt dat 15% van de scholieren (meisjes iets vaker dan jongens) in de afgelopen zes maanden seksueel getinte beelden of boodschappen heeft ontvangen.
De Lijster: ”Sexting – het versturen of ontvangen van seksueel getint beeldmateriaal – kan een belangrijke rol spelen bij experimenteren op seksueel gebied. Juist door te experimenteren leert een jongere wat de eigen grenzen zijn én de grenzen van de ander. Daarnaast is het belangrijk om niet alleen naar slachtoffers te kijken, maar ook naar plegers. Sexting op zich is immers niet problematisch of grensoverschrijdend, het doorsturen ervan wel!”

Verschillen jongens en meisjes
“Wat vaak wordt onderschat, zijn de verschillen tussen jongens en meisjes”, zegt de Lijster-van Kampen. Uit haar onderzoek blijkt dat meisjes significant vaker seksueel getinte opmerkingen ontvangen dan jongens. Jongens maken dan ook significant vaker seksueel getinte opmerkingen dan meisjes. Wanneer wordt gekeken naar de antwoorden van de scholieren, lijkt het erop dat jongens het minder erg vinden dan meisjes om dergelijke opmerkingen te maken.
Op de vraag of zij in de afgelopen zes maanden seksueel grensoverschrijdend gedrag hadden meegemaakt – variërend van het versturen/ontvangen van seksueel getinte beelden tegen iemands wil, seksueel getinte opmerkingen en gedwongen seks –, geeft een derde van de meisjes en een vijfde van de jongens aan slachtoffer te zijn geweest van dergelijk gedrag; bijna 1 op de 10 meisjes en 1 op de 5 van de jongens was pleger. Twee vijfde van de meisjes en een kwart van de jongens heeft ‘nee’ gezegd tegen grensoverschrijdend gedrag.

Ga met elkaar in gesprek
Uit het onderzoek van de Lijster kan worden geconcludeerd, dat lesprogramma’s gebruikt kunnen worden om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te voorkomen. Met elkaar in gesprek gaan blijkt cruciaal en effectief.
De interventies die zijn onderzocht zijn de lesprogramma’s “Benzies & Batchies” van Kikid en “Jongens” van Centrum 16•22.
Kikid voert theatervoorlichtingsprojecten uit op middelbare scholen. Tussen de scenes door gaan de jonge acteurs (tussen de 18 en 21 jaar), met de scholieren in gesprek. De voorstelling “Benzies & Batchies” gaat o.a. over sexting, een hot item op veel scholen. Scholieren praten hier niet makkelijk over met hun ouders en docenten, vandaar dat het in gesprek gaan met leeftijdsgenoten goed werkt.
Het lespakket “Jongens” van Centrum 16•22 is ook onderzocht. Jongens zijn vaak een vergeten doelgroep bij seksuele en relationele vorming. Het doel van dit project is het stimuleren van jongens om zich te verdiepen in hun rol als jongen nu en als man straks in relatie tot meisjes en vrouwen. En dus het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongens ten opzichte van meisjes

De Lijster: “Het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend is belangrijk, bij voorkeur vanaf een relatief jonge leeftijd, aangezien deze gedragingen zich in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen van mildere gedragingen tot meer gewelddadige. Het is daarbij belangrijk dat zowel jongens als meisjes inzicht krijgen in hoe de andere sekse over seksueel grensoverschrijdend gedrag denkt.”