Werkwijze en Totaalaanpak

Kikid werkt vanuit de kracht van jongeren; zij zijn de experts die weten hoe je jongeren echt bereikt. De theaterprogramma’s van Kikid worden daarom ontwikkeld met jongeren en uitgevoerd door jongeren. Deze peer-educators staan qua leeftijd dicht bij de jongeren die deelnemen aan de programma’s. Elk team van peer-educators bestaat uit heel verschillende super betrokken mensen. Zij krijgen bij Kikid een intensieve opleiding zodat zij de kennis en specifieke vaardigheden hebben om de voorstelling uit te voeren en een goede gespreksleider te zijn in de klas.

Kikid gaat bij alles dat zij doet uit van de vraag en behoeften van jongeren en scholen. Hierdoor zijn haar programma’s altijd actueel qua inhoud, vorm en taalgebruik. Naast het ontwikkelen en uitvoeren van de bestaande programma’s creëert Kikid voortdurend nieuwe projecten en projecten op maat.

Totaalaanpak
De activiteiten van Kikid richten zich op jongeren, ouders en professionals. Het aanbod voorziet in bewustwording op specifieke thema’s en het realiseren van een gedragsverandering bij jongeren. Alle programma’s en trainingen zijn in te zetten in het kader van de Gezonde School aanpak. Kikid werkt waar ze maar kan samen met preventiepartners in de regio om een helder en krachtig totaalaanbod mogelijk te maken. Een aanbod dat een effectieve werkwijze waarborgt ten aanzien van signalering, educatie, omgeving en beleid. Zo kan de school op overzichtelijke wijze werken aan het verkrijgen en behouden van een vignet Gezonde School.