Organisatie

De professionals van Kikid creëren creatieve en maatschappij kritische projecten voor het voortgezet onderwijs (VO) over thema’s als seksualiteit, alcohol en drugs en internet en social media.

Kikid zet theater in als middel om de jonge doelgroep te bereiken. Eveneens kenmerkend voor de projecten is dat het succesvolle middel peer-education wordt ingezet. Concreet betekent dit dat Kikid jonge studenten selecteert om als peereducators aan de slag te gaan in de theatervoorstellingen. De peereductors zijn de acteurs, maar voeren tevens ook de nagesprekken met de leerlingen. Peer-education, ofwel leeftijdsgenotenonderwijs, blijkt een zeer succesvol middel om jongeren te bereiken!

Bijzonder omdat…

  •  De projecten inhaken op actuele en relevante maatschappelijke thema’s die spelen onder de jonge doelgroep.
  •  De projecten verschillende aspecten van de thema’s belichten en ingaan op de mogelijke risico’s en gevaren.
  •  Ze voor en door jongeren zijn gemaakt en in nauwe samenwerking met verschillende professionele organisaties.
  •  Ze door de stoere en creatieve uitstraling zeer aantrekkelijk zijn voor jongeren.

In 2014 heeft Kikid de Young Positive Media Award gewonnen voor haar unieke aanpak van peereducation. Daarnaast heeft er een groot onderzoek van TNO en Movisie plaatsgevonden naar de effectiviteit van het programma Benzies & Batchies in combinatie met de training Ik hou van mij. Beide onderdelen zijn door Kikid ontwikkeld en draaien al jaren met veel succes op scholen. Mede dankzij dit onderzoek is Benzies & Batchies- Ik hou van mij opgenomen in de databank Effectieve Interventies van het RIVM en maakt het programma onderdeel uit van de Ondersteuning Gezonde School 2015.

Ik hou van mij!

Inhoudelijk legt Kikid het accent op het stimuleren van de eigen kracht, bewustzijn, weerbaarheid en gedragsverandering bij jongeren. Voorop staat dat jongeren inzien dat ze er mogen zijn en goed zijn zoals ze zijn, oftewel “Ik hou van mij”.