Opleiding Kikid

Alle trainers van Kikid hebben startkwalificaties op minimaal HBO-niveau en ervaring met het geven van trainingen aan jongeren. Elke trainer gaat bij binnenkomst een opleidingstraject in dat specifiek gericht is op het uitvoeren van trainingen voor Kikid. Dit traject bestaat uit drie onderdelen: kennisoverdracht, praktijkgericht leren en het effectief inzetten van je eigen persoon in het trainerschap.

Kikid leidt zowel interne als externe* trainers op. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de trainers een certificaat en mogen zij de training Ik hou van mij geven. Het gaat om een wetenschappelijk op effectiviteit onderzochte training. Mede daarom zijn een correcte uitvoering en deelname aan de jaarlijkse opfristraining voorwaarden voor het (opnieuw) verkrijgen van het certificaat.

Heb je interesse in de opleiding tot Kikid-trainer? Neem dan contact op met Janine de Ridder – janine@kikid.nl.

*Opleiding voor externe trainers start bij minimaal 5 deelnemers.