Missie

Alle activiteiten van Kikid zijn er op gericht jongeren te laten voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. En hen bewust te maken van de enorme kracht en invloed die zij zelf hebben, om gelukkig en succesvol te zijn. Hierdoor worden ze sterker en maken ze betere keuzes. Dit is goed voor henzelf en voor de mensen om hen heen. Kikid ontwikkelt daarom projecten die er op gericht zijn ECHT in gesprek komen met jongeren over voor hen belangrijke thema’s. Thema’s zoals alcohol en drugs, relaties en seksualiteit, geld en schulden, social media, groepsdruk en (cyber)pesten.

Kikid is bekend door haar frisse, stoere theatervoorlichtingsprojecten. Deze worden altijd uitgevoerd door jongeren zelf, de peer-educators. Kikid wil met deze projecten jongeren bewust maken van hun kracht en mogelijkheden. Maar Kikid gaat verder. Om echt andere keuzes te maken hebben jongeren vaardigheden nodig. Daarom zet Kikid ervaren trainers in om deze met de jongeren te oefenen. De trainingen gaan in op de dieper gelegen motivatie van jongeren en koppelt hun ideeën aan gedrag. De missie van Kikid is jongeren zelf te laten ontdekken waarom en hoe ze altijd kunnen zeggen: Ik hou van mij!