Na het seksuele voorlichtingsprogramma Benzies & Batchies van Stichting Kikid, zijn scholieren beter toegerust op de hedendaagse wereld van liefdesrelaties en seks. Om effectieve seksuele voorlichtingslessen te bekostigen, kunnen scholen vanaf 9 maart €8000 extra aanvragen via de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Dat leerlingen ontevreden zijn over de seksuele vorming op school, bleek in 2017 uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ (Rutgers en Soa Aids Nederland). De ene school geeft meer seksuele voorlichting dan de andere en de lesstof hangt sterk af van de individuele leraar. Dit concludeerde de Onderwijsinspectie in het onderzoek ‘Omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit’.

Volgens het GGD programma Gezonde School is het belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met aandacht voor relaties en seksualiteit. Hierdoor krijgen jongeren op tijd de juiste informatie en durven ze vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. Daarom trekt het kabinet tot 2021 meer geld uit voor lessen over seksualiteit.

Stichting Kikid is blij met de stimuleringsregeling. Deze stelt nog meer scholen in staat om goed aansluitende seksuele voorlichting in te kopen. ‘Jongeren komen van de ene op de andere dag terecht in een wereld waarin seksualiteit een belangrijke rol speelt.’, aldus directeur Janine de Ridder, wiens stichting jaarlijks zo’n 12.000 jongeren bereikt. ‘Om hun eigen koers daarin te kunnen varen, met respect en begrip voor zichzelf en de ander, kunnen ze wel een handleiding gebruiken.’

Stichting Kikid bezoekt scholen door het hele land met getrainde jongerenexperts. ‘Onze trainers zijn inspirerende jonge mensen van verschillende culturele achtergronden.’, aldus De Ridder. Uit een effectiviteitsonderzoek van TNO en Movisie naar het voorlichtingsprogramma Benzies & Batchies –welke o.a. bestaat uit een educatieve theatervoorstelling over seks en relaties in het digitale tijdperk- blijkt dat jongeren zich na deelname bewuster zijn van hun eigen wensen, grenzen en de invloed van groepsdruk en media op hun (seksuele) gedrag. Tevens gaan ze minder snel over tot seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Scholen kunnen zich van 9 maart tot 20 april 2020 inschrijven voor de stimuleringsregeling via Gezondeschool.nl.

Wil je meer weten? Neem contact op met Sanne Louw, sanne@kikid.nl, 06-51649528