Aanbod

De professionals van Kikid creëren creatieve en maatschappij kritische projecten voor het voortgezet onderwijs (VO) over thema’s als seksualiteit, alcohol en drugs, social media, geld en schulden.

Pesten & Social Media

Gender & diversiteit

Seksualiteit & Relaties

Alcohol

Geld & Schulden

Kikid zet theater in als middel om de jonge doelgroep te bereiken. Eveneens kenmerkend voor de projecten is dat het succesvolle middel peer-education wordt ingezet. Concreet betekent dit dat Kikid jonge studenten selecteert om als peereducators aan de slag te gaan in de theatervoorstellingen. De peereductors zijn de acteurs, maar voeren tevens ook de nagesprekken met de leerlingen. Peer-education, ofwel leeftijdsgenotenonderwijs, blijkt een zeer succesvol middel om jongeren te bereiken!

Waarom zijn de projecten van Kikid bijzonder?

  •  Ze haken in op actuele en relevante maatschappelijke thema’s die spelen onder de jonge doelgroep.
  • De projecten belichten verschillende aspecten van de thema’s en gaan in op de mogelijke risico’s en gevaren.
  • Ze zijn voor en door jongeren gemaakt en in nauwe samenwerking met verschillende professionele organisaties.
  • Door de stoere en frisse uitstraling zijn de projecten zeer aantrekkelijk voor de jonge doelgroep.

Trainingen

Naast de theatervoorlichtingsprojecten biedt Kikid ook trainingen rondom de thema’s Pesten en Social media en Seksualiteit en Relaties. De training bestaat uit een basis module en is uit te breiden met verschillende aanvullende modules. De training wordt gegeven door professionele gecertificeerde trainers.

Lees meer >

Kikid Projectweken

Naast dat stichting Kikid educatieve theater- voorlichtingsprojecten aan VO en MBO scholen aanbiedt, verzorgt Kikid ook projectweken voor het VO op maat. Deze projectweken gaan over verschillende maatschappelijke thema’s, als bijvoorbeeld; groepsdruk, grenzen en wensen, weerbaarheid, relaties en seksualiteit, Social media en pesten.

Lees meer >

VOOR PROFESSIONALS EN OUDERS

Kikid biedt niet alleen verschillende projecten aan voor jongeren. Ook de ouders van jongeren, hun docenten of andere professionals kunnen hun kennis komen verbreden en verdiepen.

Lees meer >