Over Kikid

Alle activiteiten van Kikid zijn er op gericht jongeren te laten voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. En hen bewust te maken van de enorme kracht en invloed die zij zelf hebben, om gelukkig en succesvol te zijn. Hierdoor worden ze sterker en maken ze betere keuzes. Dit is goed voor henzelf en voor de mensen om hen heen. Kikid ontwikkelt daarom projecten die er op gericht zijn ECHT in gesprek komen met jongeren over voor hen belangrijke thema’s. Thema’s zoals alcohol en drugs, relaties en seksualiteit, geld en schulden, social media, groepsdruk en (cyber)pesten.

Kikid is bekend door haar frisse, stoere theatervoorlichtingsprojecten. Deze worden altijd uitgevoerd door jongeren zelf, de peer-educators. Kikid wil met deze projecten jongeren bewust maken van hun kracht en mogelijkheden. Maar Kikid gaat verder. Om echt andere keuzes te maken hebben jongeren vaardigheden nodig. Daarom zet Kikid ervaren trainers in om deze met de jongeren te oefenen. De trainingen gaan in op de dieper gelegen motivatie van jongeren en koppelt hun ideeën aan gedrag. De missie van Kikid is jongeren zelf te laten ontdekken waarom en hoe ze altijd kunnen zeggen: Ik hou van mij!

Visie

Kikid gelooft dat het vergroten van weerbaarheid bij jongeren mogelijk is door een open en eerlijk gesprek met hen aan te gaan. Hierdoor worden zij zich bewuster van hun eigen kracht en de keuzes die zij kunnen maken. Door jongeren echt te zien leren zij zichzelf echt te zien en anderen om hen heen. Kikid creëert met haar programma’s een sfeer waarin jongeren zich meer verbonden gaan voelen, met zichzelf en anderen. Kikid gelooft dat je samen meer kunt bereiken. Jongeren met jongeren, jongeren met ouders en professionals, professionals met professionals: samen! Kikid gelooft ook dat je geloofwaardig moet zijn om je doel te bereiken. Kikid is jong en professioneel. Mensen die de KikidVibe ervaren weten dat er iets verandert. Kikid laat haar programma’s ook wetenschappelijk onderzoeken, meten is dat andere weten.

Als jongeren voelen dat geluk al in zichzelf zit gaan ze daar naar handelen. Kikid gelooft dat alles beter wordt als je kunt zeggen: Ik hou van mij!

Werkwijze

Kikid werkt vanuit de kracht van jongeren; zij zijn de experts die weten hoe je jongeren echt bereikt. De theaterprogramma’s van Kikid worden daarom ontwikkeld met jongeren en uitgevoerd door jongeren. Deze peer-educators staan qua leeftijd dicht bij de jongeren die deelnemen aan de programma’s. Elk team van peer-educators bestaat uit heel verschillende super betrokken mensen. Zij krijgen bij Kikid een intensieve opleiding zodat zij de kennis en specifieke vaardigheden hebben om de voorstelling uit te voeren en een goede gespreksleider te zijn in de klas.

Kikid gaat bij alles dat zij doet uit van de vraag en behoeften van jongeren en scholen. Hierdoor zijn haar programma’s altijd actueel qua inhoud, vorm en taalgebruik. Naast het ontwikkelen en uitvoeren van de bestaande programma’s creëert Kikid voortdurend nieuwe projecten en projecten op maat.

Totaalaanpak

De activiteiten van Kikid richten zich op jongeren, ouders en professionals. Het aanbod voorziet in bewustwording op specifieke thema’s en het realiseren van een gedragsverandering bij jongeren. Alle programma’s en trainingen zijn in te zetten in het kader van de Gezonde School methodiek. Kikid werkt waar ze maar kan samen met preventiepartners in de regio om een helder en krachtig totaalaanbod mogelijk te maken. Een aanbod dat een effectieve werkwijze waarborgt ten aanzien van signalering, educatie, omgeving en beleid. Zo kan de school op overzichtelijke wijze werken aan het verkrijgen en behouden van een vignet Gezonde School.