Ik hou van mij

Boek Nu!

Training Ik hou van mij
Relaties en seksualiteit

De Kikid weerbaarheidstraining Ik hou van mij gaat in op de onderliggende motivatie van het gedrag van jongeren. De training bestaat uit drie intensieve lessen en wordt gegeven door professionele gecertificeerde trainers. De lessen zijn gericht op het aanleren van vaardigheden. De training is een krachtige aanvulling op de thematische theaterprogramma’s van Kikid en wordt ook als losstaande interventie ingezet op scholen. Belangrijke thema’s binnen de training zijn veiligheid, (zelf)vertrouwen, communicatie en vaardigheden in het omgaan met groepsdruk.

Jongeren die aan de training hebben deelgenomen zijn zich bewuster van wie ze zijn en waar hun kracht ligt (Ki-kid!). Ook weten ze hoe ze deze kracht zichtbaar kunnen maken en daadwerkelijk anders kunnen handelen. Hun levensvaardigheden zijn vergroot en jongeren hebben ervaren dat wat zij nodig hebben om gelukkig en succesvol te zijn al in henzelf zit.

Benzies & Batchies + training Ik hou van mij

De weerbaarheidstraining Ik hou van mij en het theatervoorlichtingsprogramma Benzies & Batchies worden vaak in combinatie met elkaar geboekt. Dit totaalprogramma is onderzocht op effectiviteit door TNO en Movisie.

Benzies & Batchies – Ik hou van mij is een programma dat op een stoere en authentieke manier echt aansluit op hoe jongeren het thema seksualiteit beleven. Hierdoor wordt een open gesprek mogelijk waarbij de jongeren zich op hun gemak voelen. Kikid werkt om deze reden ook met kleinere en voor de leerlingen vertrouwde groepen. Door de combinatie van theater, educatie, discussie en vaardigheidslessen worden jongeren echt bereikt. De uitvoering van het programma door peer-educators en professionele trainers zorgt naast bewustwording voor een daadwerkelijke gedragsverandering.

Effectief

Theaterprogramma Benzies & Batchies draait al ruim 7 jaar op scholen, vaak als vast onderdeel van het lesaanbod. Het programma is elk jaar weer een frisse update op basis van de laatste ontwikkelingen en behoeften van scholen. Benzies & Batchies – Ik hou van mij is onderzocht op effectiviteit door TNO en Movisie. Conclusie: jongeren die deelnemen aan het programma zijn bewuster van hun eigen seksuele en relationele gedrag en weten hoe ze betere keuzes kunnen maken in hun (seksuele) omgang met anderen. Meer info.

Dit ben ik

Training Dit ben ik!
Social media en (cyber)pesten

Deze training stimuleert jongeren in de klas om er samen een mooie schooltijd van te maken. De training is speciaal ontwikkeld om pesten tegen te gaan en positief sociaal gedrag te vergroten. De lessen sluiten naadloos aan op het programma Like me dat jongeren aan het denken zet over hun social media gebruik, groepsdruk en het maken van keuzes die goed zijn voor jezelf en de ander.

Zowel Like me als deze aanvullende training maken leerlingen bewuster van hun gedrag, in de klas en daarbuiten. Een groot deel van hun leven speelt zich af op social media. Pesten gaat daarmee 24/7 door, waar jongeren ook zijn. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de pester als de gepeste. Leerlingen worden in deze training door verschillende uitdagende oefeningen bewuster van wat pesten is, wat het voor gevolgen heeft en wat je er SAMEN tegen kunt doen.

De training maakt onderdeel uit van een breed programma van Kikid tegen pesten. In september 2015 werd in dit kader ook de eerste nationale Pestcheck gehouden onder scholieren.

Info training IK HOU VAN MIJ en DIT BEN IK

Doelgroep Eerste, tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs
Deelname Maximaal 1 klas
Duur max. 3 x trainingslessen
Waar Op school/locatie
Wanneer Het hele jaar
Contact Projectmanager Sanne Louw – 06 51 64 95 28 – sanne@kikid.nl
Databank Interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM)

SOCIAL MEDIA EN (CYBER)PESTEN

GELD EN SCHULDEN

ALCOHOL EN DRUGS

PROJECTWEKEN