Aanbod

De professionals van Kikid creëren creatieve en maatschappij kritische projecten voor het voortgezet onderwijs (VO) over thema’s als seksualiteit, alcohol en drugs, social media, geld en schulden.

Kikid zet theater in als middel om de jonge doelgroep te bereiken. Eveneens kenmerkend voor de projecten is dat het succesvolle middel peer-education wordt ingezet. Concreet betekent dit dat Kikid jonge studenten selecteert om als peereducators aan de slag te gaan in de theatervoorstellingen. De peereductors zijn de acteurs, maar voeren tevens ook de nagesprekken met de leerlingen. Peer-education, ofwel leeftijdsgenotenonderwijs, blijkt een zeer succesvol middel om jongeren te bereiken!

Waarom zijn de projecten van Kikid bijzonder?

  • Ze haken in op actuele en relevante maatschappelijke thema’s die spelen onder de jonge doelgroep.
  • De projecten belichten verschillende aspecten van de thema’s en gaan in op de mogelijke risico’s en gevaren.
  • Ze zijn voor en door jongeren gemaakt en in nauwe samenwerking met verschillende professionele organisaties.
  • Door de stoere en frisse uitstraling zijn de projecten zeer aantrekkelijk voor de jonge doelgroep.

RELATIES EN SEKSUALITEIT

ALCOHOL EN DRUGS

SOCIAL MEDIA EN (CYBER)PESTEN

GELD EN SCHULDEN